Nedestruktivní zkoušení svarůNa svárech zajišťujeme následující nedestruktivní zkoušky:

  • vizuální kontrola
  • penetrační zkoušky
  • rentgenové zkoušky RTG
  • ultrazvukové zkoušky
  • posuzování a vyhodnocení kvality svarů dle dle požadavků zákazníka a platných norem

Jako výsledek zkoušky dodáváme protokol vystavený nezávislou zkušebnou včetně všech podkladů (negativy z rentgenových zkoušek atd.).